Du måste vara inloggad för att se svaret.
Lagstiftning Teori Prov Vilka av nedanstående citat är hämtade från "grundregeln"? 1- Iaktta omsorg och varsamhet. 2- Visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och sjuka personer. 3- Inte i onödan hindra eller störa annan trafik. 4- Visa hänsyn mot de som bor eller uppehåller sig vid vägen. 5- De som kör i terrängen ska anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att inte människor och djur störs i onödan.
 

Lagstiftning - fråga 1 av 40

Vilka av nedanstående citat är hämtade från "grundregeln"? 1- Iaktta omsorg och varsamhet. 2- Visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och sjuka personer. 3- Inte i onödan hindra eller störa annan trafik. 4- Visa hänsyn mot de som bor eller uppehåller sig vid vägen. 5- De som kör i terrängen ska anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att inte människor och djur störs i onödan.

  A : Du måste vara inloggad för att se svaret.
  B : Du måste vara inloggad för att se svaret.
  C : Du måste vara inloggad för att se svaret.
  D : Du måste vara inloggad för att se svaret.

Copyright 2014 - 2017 © Lätt Körkort - All Rights Reserved.