Du måste vara inloggad för att se svaret.
Säkerhet & Beteende Teori Prov Du har fått ett köruppdrag från ett hem för dementa. I uppdraget står att passageraren ska köras till en bestämd adress där anhörig möter upp, du har också fått ett telefonnummer dit. Vid slutdestinationen säger passageraren att det är fel adress och uppger en annan. Hur bör du agera?
 

Säkerhet & Beteende - fråga 1 av 40

Du har fått ett köruppdrag från ett hem för dementa. I uppdraget står att passageraren ska köras till en bestämd adress där anhörig möter upp, du har också fått ett telefonnummer dit. Vid slutdestinationen säger passageraren att det är fel adress och uppger en annan. Hur bör du agera?

  A : Du måste vara inloggad för att se svaret.
  B : Du måste vara inloggad för att se svaret.
  C : Du måste vara inloggad för att se svaret.
  D : Du måste vara inloggad för att se svaret.

Copyright 2014 - 2017 © Lätt Körkort - All Rights Reserved.